sunnuntai 20. helmikuuta 2011

Koiratanssin lajiesittely

Koiratanssi on laji, jonka tulee ilmentää koirakon positiivista yhteistyötä, luovuutta ja taiteellisuutta. Koiraa vahingoittavia liikkeitä, kovaa käsittelyä tai pakottamista ei tule hyväksyä missään vaiheessa.

Koiratanssikisoista osa on virallisia Kennelliiton järjestämiä kilpailuja ja osa epävirallisia Tahtitassujen kilpailuja. Molemmissa on omat kilpailukirjansa eivätkä tulokset edellytä osallistumaan samoihin luokkiin erityyppisten kilpailujen välillä.

Koiratanssilajeja ovat Vapaaohjelma (Freestyle) sekä Seuraaminen musiikin tahdissa (Heelwork to Music eli HTM)

Koiratanssin esittelyvideo

Kilpailuluokat:

Virallisia kilpailuluokkia on kolme: alokas, avoin ja voittaja. Luokat ovat tasoluokkia ja niissä edetään mainitussa järjestyksessä. Lisäksi epävirallisissa kilpailuissa on myös noviisiluokka, joka on vapaaehtoinen esiluokka vasta-alkajille ja siihen osallistutaan ennen alokasluokkaa.
Epävirallisissa kilpailuissa on lisäksi ollut myös harjoitusluokka sekä toisinaan senioriluokka vanhemmille koirille tai ohjaajille. Lisäksi on myös ns. erikoiskilpailut, joissa on mahdollista esittää pari- tai ryhmäesitys.

Harjoitusluokka (epävirallisissa kilpailuissa)
Tämä luokka on nimensä mukaisesti harjoitusluokka ja siinä on mahdollista harjoitella koiratanssiohjelmaansa myöhempiä kilpailuja varten. Lelujen käyttö on sallittua luokassa ja samoin hihnan käyttö. Luokkaan on mahdollista osallistua myös nuoren koiran kanssa, joka ei vielä saisi osallistua varsinaisiin kilpailuluokkiin.

Senioriluokka (epävirallisissa kilpailuissa)
Senioriluokkaan osallistumiseen oikeutettuja ovat koirakot, joista joko koira on yli 10-vuotias tai ohjaaja on ohittanut puolen vuosisadan merkkipaalun viimeistään kilpailupäivänä.

Noviisi  (epävirallisissa kilpailuissa)
Osallistumisoikeus on vain ohjaajilla ja koirilla, jotka eivät ole koskaan osallistuneet epävirallisissa koiratanssikilpailuissa muihin virallisiin kilpailuluokkiin eikä kumpikaan (koira tai ohjaaja toisen koiran kanssa) ole vielä saanut noviisiluokassa kunniamainintaa. Noviisiluokasta on siis siirryttävä jo yhden kunniamaininnan jälkeen seuraavaan luokkaan.

Alokas
Luokka on avoin koirille, jotka eivät ole vielä saaneet alokasluokassa kolmea kunniamainintaa eivätkä ole osallistuneet ylempiin tasoluokkiin. Luokka on avoin kaikille ohjaajille.

Avoin
Luokka on avoin koirille, jotka ovat saaneet alokasluokassa vähintään yhden kunniamaininnan, mutta eivät vielä ole saaneet avoimessa luokassa kolmea kunniamainintaa eivätkä ole osallistuneet ylempiin tasoluokkiin. Luokka on avoin kaikille ohjaajille.

Voittaja
Luokka on avoin kaikille ohjaajille sekä koirille, jotka ovat saaneet avoimessa luokassa vähintään yhden kunniamaininnan.

Erikoiskilpailut
Erikoiskilpailuilla tarkoitetaan esityksiä, joihin voi osallistua useampi ohjaaja ja koira (mm. pariesitys, yksi ohjaaja ja useampi koira tai ryhmäesitys).


Arvostelu

Kilpailuluokat arvostelee aina 3 – 5 tuomaria, joista yksi on nimetty kilpailun vastaavaksi tuomariksi. Koirakon saavuttama tulos on tuomarikeskiarvon pisteet.

Maksimipistemäärä on 200, joka jakautuu teknisiin ansioihin (100 p.) ja taiteelliseen vaikutelmaan (100 p.).
Teknisiä ansioita arvioitaessa liikesuoritusten pääpaino on koirassa, mutta myös ohjaajan liikkuminen huomioidaan arvostelussa. Taiteellisessa vaikutelmassa tärkeä tekijä on koirakosta paistava yhdessä tekemisen ilo, kumppanuus ja koiran ilmeinen halukkuus toteuttaa saamiaan ohjeita. Ylimääräiset tekijät (välineet, jotka eivät oleellisesti liity teemaan, haukunta jne.) pudottavat taiteellisen vaikutelman arvosanaa.


Tekniset ansiot - 100 pistettä
-Liikkeiden määrä (50 pistettä) ja Liikkeiden laatu (50 pistettä)

Taiteellinen vaikutelma – 100 pistettä
-Yhtenäisyys ja kumppanuus (50 pistettä) ja Koreografia (50 pistettä)

Arvosanat ja pisteet:
Erinomainen: 190,0-200,0 p.
Erittäin hyvä: 180,0-189,9 p.
Hyvä: 160,0-179,9 p.
Tyydyttävä: 140,0-159,9 p.
Välttävä: 100,0-139,9 p.
Puutteellinen: 72,0-99,9 p.
Riittämätön: 0,0-71,9 p.
Hylätty: Vaatii aina tuomariston yksimielisen päätöksen.
"Ei voi arvostella" - tuomarin on mahdollista pidättäytyä arvostelemasta ohjelmaa, joka hänen mielestään on asiaton tai loukkaava. Tällöin tuomarin on myös perusteltava kantansa.

Kunniamaininta
Ohjaajan on saatava vähintään 80 pistettä tuomarikeskiarvona sekä teknisistä ansioista että taiteellisesta vaikutelmasta. Kunniamaininnan (KM) saanut on oikeutettu siirtymään seuraavaan kilpailuluokkaan. Kolmannen kunniamaininnan jälkeen seuraavaan luokkaan on siirryttävä. (Noviisiluokasta on siirryttävä jo yhden kunniamaininnan jälkeen.)

Kehäkoko
Kehäkoko kilpailuissa on 6 - 20 x 6 - 20 m. SM-kilpailuissa kehän on kuitenkin oltava vähintään kokoa 8 x 10 m (mieluiten reilusti tätä suurempi). Kilpailukehän muoto voi olla myös pyöreä tai soikea, pienimmän halkaisijan on tällöin oltava vähintään 8 metriä ja suurimmillaan enintään 20 metriä. Järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa, mikä käytettävän kehän koko tulee olemaan ja mielellään myös, mille sivulle tuomarit sijoitetaan. Kehä on rajattava selkeästi, maahan asetettu rajaus ei ole riittävä.

Muuta
Koirakon suoritus alkaa, kun ohjaaja antaa aloitusmerkin ja päättyy, kun musiikki päättyy. Ohjelman pituus tulee olla 1,5 -4,0 minuuttia.
Koira saa olla ohjelmassa liikkumatta paikallaan korkeintaan noin 10 sekuntia kerrallaan.
Apuvälineiden käyttö on sallittu, kunhan ne ovat oleellinen osa ohjelmaa, eikä niitä käytetä koiran painostamiseen tai motivointivälineiden korvikkeena.


Koiratanssin lajit

Vapaaohjelma (Freestyle)
Kaikenlaiset liikkeet, jotka eivät vahingoita koiraa, ovat sallittuja. Ohjelman tulee sisältää erilaisia koiran ja ohjaajan taitoihin ja tasoluokkaan sopivia liikkeitä. Arvostelussa painotetaan ohjelman kokonaisuutta, ei niinkään yksittäisiä liikkeitä. Suorituksessa arvostetaan yhteistyötä, tasapainoa ja koiran osaamista esille tuovien liikkeiden taitavaa käyttöä.
Koiran ikä, rakenne ja rotutyyppi otetaan arvostelussa huomioon.
Tasoluokan noustessa vaatimukset kasvavat. Ylemmissä luokissa liikkeiden määrän tulee kasvaa, ohjauskäskyjen muuttua huomaamattomammiksi ja koreografian tasapainon merkitys kasvaa.


Eri luokkien tasovaatimukset virallisissa kilpailuissa:

Alokasluokka:
-koiran ja ohjaajan välinen kontakti on pääosin hyvä
-ohjelmassa 5-6 liikettä, mielellään eri liikeryhmistä

Avoin luokka:
-koiran ja ohjaajan välinen kontakti hyvä
-ohjelmassa n. 10 erilaista liikettä
-liikkeissä jo teknistä vaativuutta, esim. kauko-ohjausta

Voittajaluokka:
-koiran ja ohjaajan välinen kontakti katkeamaton
-ohjelmassa yli 10 liikettä
-mukana teknisesti vaativia liikkeitä
-liikkeissä ja liikeyhdistelmissä oltava omaperäisyyttä
-taiteellisen vaikutelman on tultava selkeästi esiin ohjelmasta


Seuraaminen musiikin tahdissa (Heelwork to Music eli HTM)
Laji on nimensä mukaisesti seuraamista musiikin tahdissa. Vähintään 75 % ohjelmasta tulee olla seuraamista. Koiran ja ohjaajan välinen etäisyys ei saa missään ohjelman vaiheessa olla enempää kuin kaksi metriä. Ohjelmassa tulee huomioida enemmän musiikin tulkinta kuin positioiden määrä.

Seuraaminen
Seuraamiseksi luokitellaan seuraavat positiot:
-koira ohjaajan vasemmalla sivulla oikea lapa on yhdensuuntainen ohjaajan vasemman jalan kanssa
-koira ohjaajan oikealla sivulla vasen lapa on yhdensuuntainen ohjaajan oikean jalan kanssa
-koira ohjaajan jalkojen välissä molemmat lavat yhdensuuntaisina ohjaajan jalkojen kanssa
-koira ohjaajan edessä kylki ohjaajaa vasten
-koira ohjaajan takana kylki ohjaajaa vasten
-koiran ja ohjaajan kasvot vastakkaisiin suuntiin, koiran vasen lapa yhdensuuntainen ohjaajan
vasemman jalan kanssa
-koiran ja ohjaajan kasvot vastakkaisiin suuntiin, koiran oikea lapa yhdensuuntainen ohjaajan oikean jalan kanssa

Eri luokkien tasovaatimukset virallisissa kilpailuissa:

Alokasluokka
-1-2 hyvää positiota riittää

Avoin luokka
-Enemmän positioita ja rytmin ja suunnan vaihdoksia kuin alokasluokassa

Voittajaluokka
-ohjelmassa edellytetään useita positioita sekä rytmin ja suunnan vaihdoksia

Lähteet ja lisää tietoa koiratanssista: 
Tahtitassut ry
Koiratanssin keskustelufoorumi

HTM positiot

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.